MEB Colgate TOCEV

Colgate Eitim Projesine Hogeldiniz!

ocuklarmzn glleri de gelecekleri kadar parlak olsun diye bu yl da 67 ilde 3. snf rencilerine az ve di sal eitimi vereceiz.

Projeye katlan tm eitimcilere teekkr ederiz.